Teren 5

Dane podstawowe Istniejąca infrastruktura
Powierzchnia nieruchomości: 0,63 ha
Możliwości powiększenia terenu: Nie
Orientacyjna cena gruntu (włączając 23% VAT):
Dzierżawa na okres 20 lat – 0,29 zł/m2
Właściciel / właściciele: Skarb Państwa – właściciel gruntu;
Gmina Czarna Białostocka – użytkownik wieczysty gruntu
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego: Tereny przemysłowo-usługowe
Klasa gruntów: Ba, Ls – grunt wyłączony z produkcji leśnej
Różnica poziomów terenu: Brak
Obecne użytkowanie: Nieużytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Brak
Odpady znajdujące się na terenie: Nie
Poziom wód gruntowych: 1,20 m
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: Brak
Przeszkody podziemne: Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: Natura 2000
Budynki i zabudowania na terenie: Brak
Elektryczność na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Bezpośrednio
Napięcie: 0,4 kV
Dostępna moc: 1,5 MW
Woda na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Bezpośrednio
Dostępna objętość: 36 m3/24 h
Kanalizacja na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Bezpośrednio
Dostępna objętość: 24,3 m3/24 h
Ograniczenie zrzutu ścieków: Brak
Odprowadzenie wód deszczowych na
terenie: Kanalizacja deszczowa
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim
sąsiedztwie: Oczyszczalnia na terenie miasta w odległości 3 km
Telefony: Tak, operator sieci komórkowych
Położenie Uwagi szczególne
Czarna Białostocka ul. Fabryczna,
działki nr 1142/13
(T5) Teren Podlaskiego Parku Przemysłowego
Miasto/Gmina: Czarna Białostocka
Powiat: Białystok
Województwo: Podlaskie
W sąsiedztwie zakłady usługowe, Przedsiębiorstwo Komunalne – Zakład Energetyki Cieplnej.
Ograniczenia Osoba przygotowująca ofertę
Procent dopuszczalnej zabudowy: 80%
Ograniczenia wysokości budynków: 15 m,
nie dotyczy kominów i masztów
Strefa buforowa: Brak
Inne, jeśli występują: Brak
Agata Onoszko – kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
(085) 713-13-44, aonoszko@czarnabialostocka.pl
Połącz enia transportowe Osoby do kontaktu
Droga dojazdowa do terenu: 10 m – nawierzchnia bitumiczna
Autostrada / droga krajowa: 1 km do drogi krajowej nr 19
Kolej: 1 km, stacja Czarna Białostocka
Bocznica kolejowa: 800 m, Czarna Białostocka
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Warszawa, 200 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Białystok, 22 km
Agata Onoszko – kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
(085) 713-13-44, aonoszko@czarnabialostocka.pl