O projekcie

Podlaski Park Przemysłowy powstaje w miejscu zlikwidowanej „BIAFAMAR” Fabryki Maszyn Rolniczych w Czarnej Białostockiej S.A. Będzie to w pełni uzbrojony teren przemysłowy stanowiący wydzielony obszar o łącznej powierzchni 6,2662 ha, położony w środku lasów Puszczy Knyszyńskiej. Wybór lokalizacji Podlaskiego Parku Przemysłowego był podyktowany dostępnością terenu pod inwestycje, jego korzystnym położeniem oraz wieloletnimi tradycjami przemysłowymi.


Podlaski Park Przemysłowy w Czarnej BiałostockiejW ramach projektu zbudowane zostały nowoczesne magistrale uzbrojenia: elektroenergetycznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz układu komunikacji drogowej. Władze gminy opracowały warianty ulokowania na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego średnich bądź małych zakładów produkcyjnych.

Nowoczesna infrastruktura techniczna dostosowana jest do potrzeb potencjalnych inwestorów. Teren PPP objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja Podlaskiego Parku Przemysłowego pozwala na utrzymywanie niemal bezpośredniego kontaktu z rozwijającymi się rynkami wschodniej Europ.

 

Oto przykładowe odległości:

• 35 km do przejścia granicznego z Republiką Białorusi,

• 145 km do przejścia granicznego z Litwą,

• 180 km do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim,

• 200 km do Warszawy,

• 259 km do przejścia granicznego z Republiką Ukrainy.

 

Rynek pracy jest obok lokalizacji największym atutem Czarnej Białostockiej. Na uczelniach oddalonego o 22 km Białegostoku w wielu różnych dziedzinach kształci się łącznie ponad 30 tysięcy specjalistów, którzy w niedalekiej przyszłości zasilą przedsiębiorstwa kompleksową wiedzą dotyczącą najnowocześniejszych technologii. Duża podaż pracowników wraz z relatywnie niską ceną zatrudnienia czynią z województwa podlaskiego doskonałe miejsce dla inwestycji.